Aktualności

Monografia pt. ?Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania? (Toruń 2018)

  • Czytany 1776 razy
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się kolejnej książki, której wydawcą jest Katedra Praw Człowieka UMK.
Monografia pt. ?Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania? (Toruń 2018), pod red. B. Gronowskiej, B. Rakoczego, J. Kapelańskiej-Pręgowskiej, K. Karpus i P. Sadowskiego, jest kolejną książką z cyklu publikacji stanowiących owoc Kolokwiów naukowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, organizowanych od dziewięciu lat przez Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK i Katedrę Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 
W ramach ?toruńskich? Kolokwiów ukazały się wcześniej: ?Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego? pod red. T. Jasudowicza, M. Balcerzaka i J. Kapelańskiej- Pręgowskiej (Toruń 2009, wyd. TNOiK); ?Europejska konwencja praw człowieka i jej system kontrolny - perspektywa systemowa i orzecznicza?, pod red. M. Balcerzaka, T. Jasudowicza i J Kapelańskiej-Pręgowskiej (Toruń 2011, wyd. Katedra Praw Człowieka UMK) oraz ?Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego? pod red. M. Balcerzaka i J. Kapelańskiej-Pręgowskiej (Toruń 2016, wyd. Katedra Praw Człowieka UMK).
 IX edycja Kolokwium poświęcona została problematyce relacji między prawami człowieka a ochroną środowiska i zorganizowana została we współpracy Katedry Praw Człowieka UMK, Katedry Ochrony Środowiska UMK oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Prawa Ochrony Środowiska. Celem organizator.w konferencji i redaktorów niniejszej publikacji było zidentyfikowanie i zbadanie wspólnych wartości i wyzwań, widzianych z perspektywy prawa międzynarodowego praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa krajowego oraz porównawczego. Stan środowiska ma oczywisty wpływ na kondycję człowieka i korzystanie z całego spektrum praw i wolności, jak choćby prawo do życia czy prawo do poszanowania życia prywatnego, prawo do mieszkania, etc. Zagrożenia płynące z braku właściwej ochrony środowiska są nie mniej istotne niż będące obecnie w centrum zainteresowania kwestie bezpieczeństwa, terroryzmu i masowych migracji. W ramach prezentowanych podczas IX Kolokwium zagadnień znalazły się takie problemy jak: prawo do bezpiecznego, czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska jako prawo człowieka (aspekty aksjologiczne, filozoficzne i historyczne); prawa człowieka a ochrona środowiska w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych; prawa człowieka a ochrona środowiska w działalności Rady Europy; prawa człowieka a ochrona środowiska w działalności Unii Europejskiej; problematyka praw człowieka w kontekście zapobiegania i reagowania na katastrofy naturalne i antropogeniczne; prawo do poszukiwania i uzyskiwania informacji na temat środowiska jako prawo człowieka; prawa człowieka a konsekwencje zmian klimatycznych; wpływ standardów międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka na ochronę środowiska w Polsce; wybrane problemy prawa krajowego dotyczącego relacji praw człowieka i ochrony środowiska. 
Choć niestety nie wszystkie zaprezentowane podczas IX Kolokwium referaty znalazły się w niniejszej publikacji, mamy nadzieję, że stanowić ona będzie wyjątkową w polskiej doktrynie monografię naukową, w której problematyka ochrony środowiska ujęta jest w sposób kompleksowy i szeroki. Kontynuując tradycję dwóch poprzednich publikacji i dążąc do otwartości zasobów naukowych (open access), niniejsza monografia została wydana zarówno w formie papierowej, jak również darmowego e-booka udostępnionego w zasobach Repozytorium UMK RUMAK (http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5443).
 
 
Dr hab. Wojciech Sz. Staszewski
Sekretarz Generalny
Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA)
Ostatnio zmienianyniedziela, 18 listopad 2018 16:09

Kontakt

 tel: tel. (+48) 81 44-53-717

 fax: (0-42) 66 55 999

e-mail

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2024. Ila. projekt i wykonanie www.pollyart.pl