Aktualności

Konferencja ?Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego ? 200 lat później? 15-16 Padziernika 2015 r.

  • Czytany 1351 razy

Warszawa, dnia 21 marca 2015 r.

 

                                                                              Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

            Projekt Naszej konferencji ?Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego ? 200 lat później? konkretyzuje się. Będziemy obradowali od 15 do 16 października 2015 roku w Warszawie. Szczegółowy program Konferencji zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń referentów.

Tytuł Konferencji jest syntezą jej celów naukowych. Zapraszamy do prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej) refleksji nad aktualnością spuścizny Kongresu wiedeńskiego. Chcemy poddać badaniu ?dzień dzisiejszy?, a nie przeszłość, szukając jednak jego korzeni i ciągłości z przeszłością. Punktem wyjścia jest hipoteza, że idee, normy i instytucje wytworzone przez uczestników Kongresu są? obecne w prawie międzynarodowym, bądź? to w niezmienionej formule, bądź? tez? jako początek współczesnych idei, norm i instytucji. Chcemy pośrednio zweryfikować obiegowe przekonania, że:

-        ?porządek westfalski? obowiązuje (powinien obowiązywać) bo ?dobry? ? jest więc porządkiem legitymizowanym i legalnym;

-        zaś legitymizacja ?porządku wiedeńskiego? nawet w okresie obowiązywania (legalności) była wątpliwa, bo był to porządek ?zły?.

            Chcemy poddać badaniu zarówno tak oczywiście obecne w teraźniejszości ?owoce? Kongresu wiedeńskiego jak: reguły precedencji w prawie dyplomatycznym, rzeki międzynarodowe, neutralność, ?wielkie mocarstwa? i instytucjonalizację bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe i międzynarodowy governance. Chcemy także, by badaniu poddane zostały kwestie kontrowersyjne, takie jak ?prawo do samostanowienia? w ujęciu prawa podmiotowego i przedmiotowego czy metody i narzędzia dyplomacji wielostronnej. Oczywiście o treści zadecydują Państwa zainteresowania naukowe w formule propozycji tematów.

Obrady otworzą wystąpienia historyków państwa i prawa oraz doktryn historyczno-prawnych. Pozwoli to specjalistom prawa międzynarodowego podejmującym refleksję nad materią zakotwiczoną w przeszłości, nie tylko skonfrontować własne podejście badawcze i wyniki rozważań z warsztatem historyków lecz także wzbogacić refleksję.

Zgłoszenia udziału w Konferencji z referatem, jak i bez referatu, prosimy przesyłać w terminie do 15 czerwca br.

            Opracowania pokonferencyjne zostaną opublikowane w recenzowanej monografii, którą planujemy wydać w 2016 r. w Wydawnictwie C.H.Beck.

Zaproszenie do udziału w Komitecie naukowym Konferencji przyjęli prof. prof.: Krystyna Chojnicka (UJ), Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS), Władysław Czapliński (PAN), Vilem Knoll (ZCU-Plzen), Jan Kolasa (UWr), Henryk Olszewski (SWPS), Janusz Symonides (SAN), Krzysztof Wójtowicz (UWr), Jerzy Zajadło (UG). Komitetowi naukowemu będzie przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Menkes.

Komitetem organizacyjnym Konferencji w składzie dr dr: Ewelina Cała-Wacinkiewicz (USz) i Wojciech Staszewski (KUL) ? Sekretarze Konferencji, a także Łukasz Majewski (SWPS) oraz Władysław Pęksa, kierować będzie dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (UŚl).

Zapraszając Państwa do udziału w Konferencji prosimy jednocześnie o przekazanie informacji Koleżankom i Kolegom prawnikom międzynarodowcom.

                                                                        prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes

Kontakt

 tel: tel. (+48) 81 44-53-717

 fax: (0-42) 66 55 999

e-mail

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2022. Ila. projekt i wykonanie www.pollyart.pl