KONTAKT

Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska
Aleja Niepodległości 162
02-504 Warszawa
NIP: 5213879846

Adres korespondencyjny:
Sekretarz Generalny Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA)
dr hab. Iwona Wrońska
Zakład Prawa Europejskiego
Uniwersytet w Białymstoku
Mickiewicza 1
15-213 Białystok

sekretarzgpila@gmail.com