Cele i historia

Cele i historia ILA i Grupy Polskiej


Cele ILA

Cele światowego ILA utrwalone w jego Konstytucji obejmują: "badania, objaśnianie i wspieranie rozwoju publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego, porównawcze badanie prawa, opracowywanie propozycji rozwiązywania kolizji norm prawnych i unifikacji prawa oraz wspieranie międzynarodowego porozumienia i dobrej woli" (Art. 3.1 obecnie obowiązującego Statutu, znowelizowanego na 68. Konferencji w Tajpej w końcu maja 1998 r.).

Tymi szeroko rozumianymi celami kierowały się pokolenia prawników z różnych regionów świata i starały się wpływać - na poszczególnych etapach historycznego rozwoju społeczności międzynarodowej - na jak najpełniejszą ich realizację. Nie szczędziły one trudu wydźwignięcia nauki - a wraz z nią - i całego prawa międzynarodowego na coraz wyższy poziom rozwoju oraz pogłębienia jego znajomości w odpowiedzialnych za jego stosowanie coraz to szerszych kręgach społecznych. Tym samym wniosły na przestrzeni minionych 130 lat znaczący wkład w zapobieganie powstawaniu konfliktów' między państwami oraz na ich łagodzenie w przypadkach niemożliwego do uniknięcia przerodzenia się ich w zmagania zbrojne. Stowarzyszenie wpływało na formułowanie norm prawnych wielorakiej codziennej współpracy oraz stanowienie reguł rozstrzygania sporów międzynarodowych w coraz to szerszej sferze stosunków międzynarodowych, coraz to wzrastającej liczby państw i ich obywateli.

ILA wiernie towarzyszyło ułatwianiu współpracy międzynarodowej państw, stale rozszerzając swój zasięg geograficznego i przedmiotowego oddziaływania. Starało się koncentrować uwagę swych członków na najważniejszych w danym czasie zagadnieniach stosunków międzynarodowych. Głównymi formami oddziaływania ILA były (początkowo coroczne, a z czasem odbywające się co dwa lata) konferencje międzynarodowe oraz praca w przedmiotowych komitetach międzynarodowych i grupach studyjnych.

wyboru tekstu dokonano na podstawie publikacji prof. Kazimierza Równego

 

Kontakt

 tel: tel. (+48) 81 44-53-717

 fax: (0-42) 66 55 999

e-mail

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2024. Ila. projekt i wykonanie www.pollyart.pl