Okres II wojny światowej

Okres II wojny światowej

O działalności ILA w okresie II wojny światowej dysponujemy w Warszawie nader skąpymi źródłami. Jedyny jej ślad we wspomnianej przerwie (w latach 1938-1946) - ściślej zaś ślad działalności ponad setki jego członków i działaczy - jaki udało się odnaleźć w Bibliotece Narodowej w Warszawie, stanowi publikacja pn. International Law Conferenceu.

Zwołano ją z inicjatywy belgijskiego prof. Henri Rolina - członka IDI- wespół z innymi znawcami prawa międzynarodowego, w tym dr. W.R. Bischopa - Honorowego Sekretarza Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz prof. A.L. Goodharda z Oxfordu, członka Brytyjskiej Grupy ILA, a jednocześnie członka Zjednoczonego Stowarzyszenia Wykładowców (w tekście oryginalnym "profesorów" uniwersyteckich). Oprócz wspomnianych instytucji, do organizowania tej konferencji włączyło się także zasłużone w szerzeniu wiedzy o prawie międzynarodowym i filozofii prawa - Towarzystwo Grocjańskie (Grotius Society).

Wśród około 110 specjalistów prawa międzynarodowego z różnych krajów świata, na liście uczestników wspomnianej konferencji, można doliczyć się 17 prawników' polskich. Niektóre nazwiska znajdowały się już wcześniej na przedwojennej liście członków Grupy Polskiej ILA. Byli to przedwojenni profesorowie i pracownicy polskich uniwersytetów oraz służb prawnych Polskiego Rządu Emigracyjnego i jego przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Z nowych nazwisk łatwo daje się wyłowić nazwisko - dobrze później znanego (nie tylko w polskim świecie prawniczym, ale i światowym) profesora i sędziego (oraz Przewodniczącego) MTS -dr Manfreda Lachsa. Pojawiło się tam także znane nam nazwisko (szczególnie w kręgach pracowników i wychowanków Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) - członka-odnowiciela Grupy Polskiej ILA, późniejszego nauczyciela akademickiego, profesora tegoż Wydziału - Aleksandra Bramsona.

Na tej konferencji debata koncentrowała się wokół zagadnień objętych czterema przygotowanymi referatami. Dotyczyły one następujących zagadnień: 1) "Jak dalece okupacja państw osi [hitlerowskiej] stwarza ważny tytuł nabycia praw przenoszonych poza terytorium kraju okupowanego i kraju okupanta"; 2) "Podstawy, zakres i konsekwencje zakazu wojny w prawie międzynarodowym" (referat ten w części opracowany był przez Polaków -dr. W. Adamkiewicza i dr. R.R. Bataglię); 3) "Warunki i metody uznania nowych rządów" (w opracowaniu tego referatu uczestniczył również dr Adamkiewicz) i 4) "Rozstrzyganie sporów międzynarodowych, łącznie ze zmianami pokojowymi". W dyskusji zabierało głos wielu Polaków, a dr. M. Lachs i dr. W. Adamkiewicz zostali wybrani także do Komitetu Redakcyjnego, którego zadaniem było przygotowanie rezolucji z tej konferencji.

wyboru tekstu dokonano na podstawie publikacji prof. Kazimierza Równego

Kontakt

 tel: tel. (+48) 81 44-53-717

 fax: (0-42) 66 55 999

e-mail

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2023. Ila. projekt i wykonanie www.pollyart.pl