Konferencje GP ILA

Sprawozdzanie z Konferencji Naukowej zatytułowanej ?Współczesne prawo międzynarodowe ? idee a rzeczywistość,? połączonej ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego.

  • Czytany 1370 razy

 

            Katedra Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowała w dniach 17-19 maja 2017 r. w Międzyzdrojach Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną ?Współczesne prawo międzynarodowe ? idee a rzeczywistość,? połączoną ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego.

 

            Konferencja została poświęcona problemom, z jakimi boryka się obecnie nie tylko społeczność międzynarodowa jako całość, ale także przed którym stają państwa i organizacje międzynarodowe, występujące w stosunkach międzynarodowych w podwójnej roli twórców i adresatów norm prawnych. Tak zakreślona tematyka obrad objęła swym zakresem analizę współczesnych instytucji prawnych, przynależnych szeroko rozumianemu prawu międzynarodowemu, co pozwoli na konfrontację idei przyświecających wprowadzeniu określonych rozwiązań prawnych z rzeczywistością zastaną przy ich stosowaniu. Na Konferencji pojawiły się dwa główne wątki w dyskusji. Pierwszy był poświęcony prawu międzynarodowemu wobec wyzwań dla społeczności, a drugi wyzwaniom dla współczesnego prawa międzynarodowego.

 

            Referaty zostały podzielone przez organizatorów w osiem bloków tematycznych. Zostały one poświęcone szeregom kwestii prawa międzynarodowego. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół wielu wystąpień, między innymi tych poświęconych źródłom prawa międzynarodowego, międzynarodowemu prawu karnemu oraz międzynarodowemu prawu ochrony środowiska. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się referaty w panelu wprowadzającym, które wygłosili: Pani Profesor Anna Przyborowska-Klimczak (Rola małych, rozwijających się państw wyspiarskich (SIDS) w społeczności międzynarodowej), Pan Profesor Janusz Symonides (Nowe trendy w prawie międzynarodowym), Pan Profesor Cezary Mik (Prawo międzynarodowe wobec wyzwań neorealizmu w polityce międzynarodowej w dobie globalizacji) oraz Pan Profesor Jerzy Menkes (Czy reżim prawa traktatów przetrwa 2017 rok?).

 

            W trakcie obrad Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego przyznała honorowe członkostwo Wydawnictwu C. H. Beck. Tym samym Stowarzyszenie wyraziło swoją wdzięczność Wydawnictwo za wkład, współpracę i publikację serii monografii z logo ILA. Stosowny Dyplom został przekazany na ręce Pani Agnieszki Sypniewskiej-Kozak z Wydawnictwa C. H. Beck.

 

            Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla uczestników Konferencji. W dniu 17 maja wystąpił Pan Michał Janicki z Teatru Polskiego w Szczecinie, przedstawiając ?Cztery kwadranse humoru,? poczym uczestników Konferencji zaproszono na powitalną kolację przy piwie. W dniu następnym Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina, zaprosił uczestników Konferencji na Bal Prezydencki. Radosna i wspólna zabawa całego środowiska internacjonalistów toczyła się w świetnej i tanecznej atmosferze.

 

            W słowie końcowym Pan Profesor Piotr Łaski, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wyraził podziękowanie za przybycie i uczestnictwo w Konferencji. Uczestnicy Konferencji serdecznie podziękowali Panu Profesorowi oraz Pani Doktor Ewelinie Cała-Wacinkiewicz za wielki trud włożony w organizację oraz świetnie przygotowaną Konferencję. Następny Zjazd Katedr ma odbyć się w Wilnie w przyszłym roku.

 

Kontakt

 tel: tel. (+48) 81 44-53-717

 fax: (0-42) 66 55 999

e-mail

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2024. Ila. projekt i wykonanie www.pollyart.pl